Gallery

Silm Fic : The Gift of My King Part 5

  Silm Fic : The Gift of My King Part 5 Pairing : Mahtan/Finwe and Little Feanor & Nerdanel Rate : PG -13 Summary : ลอร์ดมาห์ธันตั้งใจประดิษฐ์ของขวัญชิ้นพิเศษถวายองค์ราชันย์โนลดอร์ ฟินเว องค์ราชาผู้งดงามของข้า…รักที่เทิดทูนทั้งหัวใจ…   …แต่ข้าควรรักเจ้าหรือไร มาห์ธัน….   อีกสามทิวากาลต่อมา…องค์ฟินเวก็ดำริที่จะไปเยี่ยมเยือนร่างไร้วิญญาณของพระราชินีแห่งชาวโนลดอร์ผู้ลาลับของพระองค์…มีริเอล เซรินเด นางผู้ทรงงามโสภายิ่งนักและเป็นยอดฝีมือในการถักทอภูษาเป็นอย่างยิ่ง…นางผู้เป็นเอลดาร์ผู้สละชีวาไป หลังจากประสูติพระราชโอรสองค์เดียว…   “ แอ้ๆ แอ้ๆ” … Continue reading

Gallery

The Valar Fic : The Family of Feanturi 3

The Valar Fic : The Family of Feanturi 3 (เจ้าแห่งจิตวิญญาณ) Pairing : Mandos/Vaire,Lorien/Este,Ulmo/Nienna,Manwe/Varda Summary: หลังจากเทพวาลาร์ทุกองค์ย้ายมาสร้างนครใหม่นามว่า วาลินอร์ เทพเจ้าหนุ่มสองพี่น้อง นาโม มานดอสและเอียร์โม ลอริเอนตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันทำหน้าที่เพื่อดูแลวิญญาณของเหล่าบุตรแห่งอิลูวาทาร์ ท่ามกลางการวิวาทของสองพี่น้อง…นิเอนนา ผู้เป็นภคินีของทั้งสองเทพเจ้าจะทรงโศกาเช่นไร… Warning : เรื่องนี้เป็นแนวเทพสามพี่น้องรักกันในครอบครัวนะจ้ะ//ไม่วายนะคะ แค่แอบนิดๆจิ้นเอง 555555 บทที่ 3 องค์เอียร์โม เสด็จหนีมานั่งบนเนินเขาสูงซึ่งมองเห็นต้นทวิพฤกษาเงินและทอง ผลงานชิ้นเอกของพระแม่เจ้ายาวันนาเทวีไม่ไกลนัก พระองค์รู้สึกเบื่อหน่ายในกิริยาของพระเชษฐามานดอสแถมพระพี่นางนิเอนนายังตามให้พระองค์ไปง้องอนอีก… ถ้าเจ้าพี่ใหญ่ไม่ยอมอ่อนข้อให้เรา…ก็อย่าหวังว่าเอียร์โมจะยอมอ่อน.. “ องค์วาลาเอียร์โม” สุรเสียงของบุรุษหนุ่มทั้งสองดังขึ้นจากด้านหลัง องค์เทพหนุ่มร่างโปร่งบางจึงหันไปพบนัยน์ตาสีมรกตขององค์โอโรเมฉายแววโรจน์และดวงเนตรสีไพลินอ่อนกระจ่างขององค์ทุลคัส ตอนนี้ ทั้งสองพระองค์กำลังแสดงความเคืองพระทัย… … Continue reading

Gallery

The Valar Fic : The Family of Feanturi 2

  The Valar Fic : The Family of Feanturi (เจ้าแห่งจิตวิญญาณ) Pairing : Mandos/Vaire,Lorien/Este,Ulmo/Nienna,Manwe/Varda Summary: หลังจากเทพวาลาร์ทุกองค์ย้ายมาสร้างนครใหม่นามว่า วาลินอร์  เทพเจ้าหนุ่มสองพี่น้อง นาโม มานดอสและเอียร์โม ลอริเอนตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันทำหน้าที่เพื่อดูแลวิญญาณของเหล่าบุตรแห่งอิลูวาทาร์ ท่ามกลางการวิวาทของสองพี่น้อง…นิเอนนา ผู้เป็นภคินีของทั้งสองเทพเจ้าจะทรงโศกาเช่นไร… Warning : เรื่องนี้เป็นแนวเทพสามพี่น้องรักกันในครอบครัวนะจ้ะ//ไม่วายนะคะ แค่แอบนิดๆจิ้นเอง 555555 บทที่ 2 ในที่สุดแล้ว องค์นิเอนนาเทวีก็ตัดสินพระทัยมาตามหาพระอนุชาของพระนาง โดยเพียงลำพัง แม้ว่าพระเชษฐาของพระองค์จะยังสนทนาประทับอยู่กับองค์กษัตริย์มานเวและองค์อุลโมอยู่ก็ตาม ความจริงแล้ว องค์นิเอนนาอยากทรงหลบแววพระเนตรสีน้ำเงินล้ำลึกที่แสดงความห่วงใยขององค์อุลโมมาก เพราะพระนางตั้งพระทัยไว้แล้วว่า พระนางจะเป็นวาลีเอร์ผู้เป็นพรหมจารีองค์เดียวในคณะเทพวาลาร์ ขณะที่เทพีทุกพระองค์ล้วนแต่อภิเษกสมรส พระนางเป็นความโศกาของพิภพอาร์ดานี้ควรครองความบริสุทธิ์ในเพศรสจึงเหมาะสมแล้ว… ภายในอุทยานบุปผาที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายพันธุ์ … Continue reading