Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 9

  Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 9 Rate : PG Pairing : Feanor&Fingolfin,Feanor/Nerdanel,Feanor/Ingwion,King Finwe/Queen Indis,King Ingwe/Queen Faniel,etc. Summary : น้องชายฟิงโกลฟินตัดสินใจติดตามพี่ชายที่รัก เฟอานอร์…จิตวิญญาณอัคคี ผู้เป็นแสงสว่างนำทางของฟิงโกลฟิน…ดวงใจข้าขอติดตามทูลหม่อมพี่ชายใหญ่…จนลับลาชีวาลัย… แนะนำนะคะ เรื่องนี้ นานาเขียนในสไตล์กระแสแห่งจิตสำนึกหรือ stream of conscious ซึ่งเป็นการเขียนที่ย้อนเวลาอดีตสลับกับปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาในวัยหนุ่มของเฟอานอร์กับฟิงโกลฟิน และช่วงเวลาวัยเยาว์ของพวกเขานะคะ…   ~*~*~*~*~*~   ในยามราตรีที่ส่องสว่างด้วยดวงไฟไปทั่วนครทิริออน … Continue reading

Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 8

  Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 8 Rate : NC-17 Special Pairing : Mahtan/Finwe/Rumil   ~*~*~*~*~*~   ร่างเพรียวบางขององค์ราชาแห่งโนลดอร์คงนั่งบนระเบียงนอกห้องพระบรรทม   แสงสว่างจับเรียวพักตร์งดงามของฟินเว วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีนักหนา   เราได้ให้เฟอานอร์ได้นามใหม่ของเรา…คูรูฟินเวเคียงคู่โนโลฟินเว…   ชายใหญ่และชายโตของเรา…เราดีใจที่เขารักน้องนัก…   ร่างเพรียวกระชับผ้าห่มให้มีไออุ่นมากขึ้น เฟอานอร์ยังไม่กลับมาคุยกับพ่อเลยนะ…   องค์อินดิสไปประทับนอนกับพระราชธิดาองค์เดียว ขณะที่อัมเมก็ทรงกลับไปยังตำหนักเทาของนางเสียแล้ว…อยากคุยกับแม่ให้สะดวกอีกครั้งจะทำอย่างไรนะ… นางยังเคืองที่ข้าแต่งงานกับอินดิสแห่งวันยาร์ แม้แต่เฟอานอร์น้อยก็เมินออกห่าง…ฟินเวคนนี้ทำอะไรก็ไม่เคยดีซักอย่างเลย…   ครั้นฟินเวต้องการหายจากความคับข้องในใจ ราชาหนุ่มโนลดอร์ก็ไปพึ่งเมรัยรสหวาน … Continue reading

Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 7

  Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 7 Rate : PG Pairing : Feanor&Fingolfin,Feanor/Nerdanel,Feanor/Ingwion,King Finwe/Queen Indis,King Ingwe/Queen Faniel,etc. Summary : น้องชายฟิงโกลฟินตัดสินใจติดตามพี่ชายที่รัก เฟอานอร์…จิตวิญญาณอัคคี ผู้เป็นแสงสว่างนำทางของฟิงโกลฟิน…ดวงใจข้าขอติดตามทูลหม่อมพี่ชายใหญ่…จนลับลาชีวาลัย… แนะนำนะคะ เรื่องนี้ นานาเขียนในสไตล์กระแสแห่งจิตสำนึกหรือ stream of conscious ซึ่งเป็นการเขียนที่ย้อนเวลาอดีตสลับกับปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาในวัยหนุ่มของเฟอานอร์กับฟิงโกลฟิน และช่วงเวลาวัยเยาว์ของพวกเขานะคะ…   ~*~*~*~*~*~   ข้าต้องการอยู่กับท่าน…ทำไม … Continue reading

Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 6

    Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 6 Rate : PG Pairing : Feanor&Fingolfin,Feanor/Nerdanel,Feanor/Ingwion,King Finwe/Queen Indis,King Ingwe/Queen Faniel,etc. Summary : น้องชายฟิงโกลฟินตัดสินใจติดตามพี่ชายที่รัก เฟอานอร์…จิตวิญญาณอัคคี ผู้เป็นแสงสว่างนำทางของฟิงโกลฟิน…ดวงใจข้าขอติดตามทูลหม่อมพี่ชายใหญ่…จนลับลาชีวาลัย… แนะนำนะคะ เรื่องนี้ นานาเขียนในสไตล์กระแสแห่งจิตสำนึกหรือ stream of conscious ซึ่งเป็นการเขียนที่ย้อนเวลาอดีตสลับกับปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาในวัยหนุ่มของเฟอานอร์กับฟิงโกลฟิน และช่วงเวลาวัยเยาว์ของพวกเขานะคะ…   ~*~*~*~*~*~   … Continue reading

Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 5

  Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 5 Rate : PG Pairing : Feanor&Fingolfin,Feanor/Nerdanel,Feanor/Ingwion,King Finwe/Queen Indis,King Ingwe/Queen Faniel,etc. Summary : น้องชายฟิงโกลฟินตัดสินใจติดตามพี่ชายที่รัก เฟอานอร์…จิตวิญญาณอัคคี ผู้เป็นแสงสว่างนำทางของฟิงโกลฟิน…ดวงใจข้าขอติดตามทูลหม่อมพี่ชายใหญ่…จนลับลาชีวาลัย… แนะนำนะคะ เรื่องนี้ นานาเขียนในสไตล์กระแสแห่งจิตสำนึกหรือ stream of conscious ซึ่งเป็นการเขียนที่ย้อนเวลาอดีตสลับกับปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาในวัยหนุ่มของเฟอานอร์กับฟิงโกลฟิน และช่วงเวลาวัยเยาว์ของพวกเขานะคะ…   ~*~*~*~*~*~   ร่างเพรียวสูงสง่าของพรายหนุ่มขับอาชาสีน้ำตาลเข้มของตนมาอยู่ในป่าโปร่งที่ไม่ไกลจากนครทิริออนมากนัก … Continue reading

Gallery

Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 4

    Slim Fic : The Serenade of Sensible Songs Part 4 Rate : PG Pairing : Feanor&Fingolfin,Feanor/Nerdanel,King Finwe/Queen Indis,King Ingwe/Queen Faniel,etc. Summary : น้องชายฟิงโกลฟินตัดสินใจติดตามพี่ชายที่รัก เฟอานอร์…จิตวิญญาณอัคคี ผู้เป็นแสงสว่างนำทางของฟิงโกลฟิน…ดวงใจข้าขอติดตามทูลหม่อมพี่ชายใหญ่…จนลับลาชีวาลัย… แนะนำนะคะ เรื่องนี้ นานาเขียนในสไตล์กระแสแห่งจิตสำนึกหรือ stream of conscious ซึ่งเป็นการเขียนที่ย้อนเวลาอดีตสลับกับปัจจุบัน คือ ช่วงเวลาในวัยหนุ่มของเฟอานอร์กับฟิงโกลฟิน และช่วงเวลาวัยเยาว์ของพวกเขานะคะ…   หลังจากนั้น เจ้าชายเฟอานอร์ก็ได้วิเคราะห์ถึงสัทศาสตร์และสัทภาษาอย่างละเอียดรอบคอบ … Continue reading