Gallery

ลำนำแห่งนครกอนโดลิน

ลำนำแห่งนครกอนโดลิน
มาจะกล่าวบทไป
ถึงนคราในเทือกเขาวงแหวนวรเดช
กันภัยเหตุหายนะจากจอมมารร้าย
เภทภัยออร์คแลก็อบลินล้วนมลาย
หิมะละลายเหนือยอดภูผาแดนลับแล
องค์ราชันย์ ทัวร์กอน นรินทรนรลักษณ์
พระพักตร์งามนักจะหาใครมาเสมือน
รอยแย้มสรวลของพระองค์คอยย้ำเตือน
ดังดวงเดือนส่องประกายกอนโดลิน
องค์ถัดมาพระภาคิไนยนาถนรินทร์รักษ์
จงประจักษ์ศักดา มายกลิน พระทรงศรี
ผู้ต้องสาปจากบิดาดาร์กเอลฟ์อวารี
ชีวานี้อาภัพรักสุดหักฤทัยทุกข์ระทม
ว่าด้วยมนุษย์หนึ่งสง่างามน่าเกรงขาม
เขาติดตามสหายตามคำสั่งเทพอุลโม
จนได้เป็นราชบุตรเขยหงส์ขาวงามละโอ
ทูออร์ พ่อเอไดน์ผู้โชคดีของแผ่นดิน
เสนาบดีผู้มีชื่อคมคือขุนนางแห่งน้ำพุ
ไม่เคยลุโทสะแห่งธีระเจ้าเลยสักหน
จิตใจดีงามงดดังสายน้ำผ่านกมล
นามนั้นได้ยล เอคเธลิออน ผู้นี้เอง
ผู้มีชื่ออีกหนึ่งจะขาดไปก็ไม่ได้
เกศาทองแถมพรั่งพรายประกายใส
ทำเอาสตรีทั้งหลายละลายทั้งทรวงใน
นามนั้นไซร้ กลอร์ฟินเดล ดังเทวามาโปรดเลย
อีกเหล่าลอร์ดขุนนางนั้นย่อมควรทราบ
ข้าศึกย่อมแพ้ราบยามได้ยิมนามพวกเขา
อย่าง เอกัลมอธ ผู้สูงยิ่งเดินเล่นแสนสบาย
ดังสายรุ้งได้ทอดยาวผ่านเขาในยามเดิน
อีกลอร์ดร็อคมุทะลุแก่โทสาดังเพลิงผลาญ
เขามุ่งทำแต่งานไม่เคยพักตามใจฉัน
แถมยังมีสหายผู้ผ่อนปรนทุกเรื่องสรร
กัลดอร์ขวัญสหายรักบ้านพฤกษางามตาจริง
แถมลอร์ดดุยลินร่างเล็กแสนปราดเปรียว
เขาย่อมแลเหลียวทุกทิศไปไนองศา
ดังสกุณาบินเหนือผ่านไปทุกแดน
หากเกิดสนใจงานประติมาวิชาการ
ท่านต้องไปบ้านท่านเพนลอทเสียแล้ว
พรายร่างสูงใหญ่ใจงามย่อมไม่แคล้ว
การต้อนรับระเริงดวงใจไปทุกเวลา
และสุดท้ายไม่วายลืมพ่อพรายซื่อ
นามเขาคือ ซัลกันท์ ใจหวั่นในทุกที่
หัวใจของเขานั้นก็มักจะเปรมปรีดิ์
ด้วยดนตรีสีสันอันดังจากพิณพราย
จบการลำนำกอนโดลินที่ได้รับจากบทเพลง
หากข้าเล็งถึงข้อคิดจากเรื่องบางอย่างไซร้
ถึงพรายได้รับพรเป็นอมตะย่อมไม่ตาย
ล้วนมลายลงสิ้นลงดินดุจเดียวกัน…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s